Terminy postepowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstepnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021-2022
02/02/2021
 
Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja