Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie.

                                                                           Do 1929 roku szkoła tworzyła eksponówkę 7-klasowej szkoły nr 1
w Męcinie i podlegała jej kierownictwu. Mieściła się w wynajętej izbie w domu wójta. Już w 1910 roku utworzony został Komitet Budowy Szkoły, ale ta inicjatywa przeciągała się znacznie. W 1929 roku eksponówka została odłączona i stała się samoistną szkołą 1-klasową o samodzielnym budżecie szkolnym. Funkcje kierownika szkoły sprawowała ówczesna nauczycielka – Stefania Wajdówna.

Po objęciu obowiązków kierowniczych przez panią Helenę Młodzianowską (1938) zorganizował się nowy Komitet Budowy Szkoły. Nadal jednak nie rozpoczęto budowy. Działania wojenne w 1939 roku przerwały także naukę w szkole. Rok 1944/45 przyniósł wolność i radość, a rok 1946/47 wiele zmian na lepsze. Wynajęto drugą izbę, bo szkoła posiadała już 6 klas. Klasa VII po raz pierwszy powstała w roku szkolnym 1949/50. Wynajęto wtedy trzecią salę, uczyły też trzy nauczycielki.

Wielkie zaangażowanie Komitetu Budowy Szkoły oraz duży wkład pracy rodziców w czynie społecznym zostały uwieńczone dnia 29.08.1962 roku oddaniem do użytku nowo wybudowanej szkoły.

 

 

Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja