KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły - mgr Bogdan Woźniak

 

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

      mgr Agnieszka Bednarek

Nauczyciele edukacji wczesnoszkonej

 mgr Anna  Woźniak   –   klasa pierwsza
  
mgr Halina Woźniak -   klasa druga     
  
mgr Renata Nowak   -  klasa trzecia
 

Nauczyciele przedmiotów

    mgr Jadwiga Kuczaj                  –  język polski, muzyka

    Katarzyna Mordarska               –  matematyka

    mgr Barbara Pacholarz              –  historia,  przyroda, geografia                    

    mgr Renata Frączek-Mamak     - j.angielski

    mgr Angelika Wolak                  -  biologia, wdż     

    Ks.mgr Zbigniew Kmiecik          –  religia

    mgr Andżelika Kraj - Smęda     -  wych. fizyczne, doradztwo zawodowe

    mgr Urszula Kulka                     - informatyka, fizyka

    mgr Małgorzata Czepiel           - j. niemiecki

    mgr Katarzyna Pławecka           - chemia

    mgr Bogdan Woźniak              –  technika   

Pedagog szkolny

mgr Halina Woźniak

Pedagog specjalny

mgr Agnieszka Gniewek

Psycholog

mgr Jolanta Dobosz

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

mgr Jadwiga Kuczaj       –    zajęcia logopedyczne

mgr Halina Woźniak       -    terapia pedagogiczna

mgr Agnieszka Bednarek  -   zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

mgr Barbara Pacholarz    -   zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 

Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja