GRUDZIEŃ- 2017 r.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA NA GRUDZIEŃ 2017 R.

 

 • XII-  Rozpoczynamy akcję „ ODKRĘĆ SIĘ NA DOBRO” zbierania plastikowych nakrętek. Nakrętki można wrzucać do kosza, który znajduje się na świetlicy (organizator:SK PCK).
 • 4XII 2017 r. rozpoczynamy akcję „OWOCOWE PONIEDZIAŁKI”. Zachęcamy wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły do przynoszenia   zdrowych owoców  jako wkładki do drugiego śniadania (monitorują członkowie SK PCK).
 • 6XII 2017 r. WYCIE CZKA DO KINA( spotkanie z Mikołajem) – klas I- VII.
 • 7. XII 2017 r. Wycieczka do Centrum zabaw „ MAŁY ROBINSIN” w Nowym Sączu( spotkania z Mikołajem)- oddział przedszkolny.
 • Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym na „Ekologiczny stroik  bożonarodzeniowy”- szczegółowe informacje na gazetce  w holu szkolnym.  Prace składamy do 9 XII ( p. A. Woźniak)
 • Do 16.12.2017 r. - Konkurs plastyczny pt. „Przyroda w literaturze dziecięcej”

Regulamin konkursu:

Cele konkursu:

-  popularyzacja czytelnictwa oraz zwiększenie zainteresowania książką,

- przybliżenie ciekawych utworów literackich ukazujących różnorodność i piękno przyrody,

- wyrażanie własnych spostrzeżeń i doświadczeń przyrodniczych w formie prac plastycznych

- rozwijanie zdolności plastycznych dzieci,

- rozwijanie kreatywności i samodzielności dzieci.

1. Organizatorem konkursu jest BIBLIOTEKA SZKOLNA

2. Konkurs trwa do 16.12.2017 r.

3. Konkurs przeznaczony dla dzieci przedszkolnych, klas I- III oraz klas IV- VII.

4. Technika wykonania prac dowolna, płaska w formacie A4 lub A3.
5. Kryteria oceny prac: wykonanie prac samodzielne i indywidualne, pomysłowość, estetyka, wrażenie artystyczne.

 • 14.XII.2017 r. uczniowie klas 0- VII wezmą udział w akcji „ DZIEŃ WAŻENIA  TORNISTRÓW ”.  Spotkanie z pielęgniarką szkolną „ Dbamy o kręgosłup”- (organizator: SK PCK).
 • Zachęcamy do zapoznania się z informacjami  na temat zdrowego odżywiania , które zostaną umieszczone na gazetce w holu szkolnym oraz na stronie internetowej szkoły  w zakładce  DLA UCZNIA (odpowiedzialne SK PCK).
 • XII - Podczas wędrówek wysyłanych kartek z różnych stron Polski, zbiera się dość dużo znaczków pocztowych. Dlatego powstał pomysł, by zebrane znaczki, (które mogą przynieść rodzice podczas zbiórki) przekazać na cele misyjne Misjonarzom Werbistom. Znaczki te, są sortowane, odklejane i sprzedawane filatelistom, a dochód zostaje przekazany na potrzeby misyjne w krajach Afryki. Tak małym wysiłkiem możemy zrobić dużo dobrego!

 Bardzo prosimy o udział w zbiórce znaczków pocztowych – RADA WOLONTARIATU.

 • XII- Ogólnopolski projekt czytelniczy „ PRZYJACIEL (NIE)POTRZEBNEJ KSIĄŻKI” ( organizator:  BLIŻEJ PRZEDSZKOLA).  Jeśli w Twoim domu znajdują się książki zapomniane i niechciane… lub takie, którymi chcesz się podzielić z innymi osobami- zachęcamy do przyłączenia się do akcji . Książki mogą nosić ślady używania, ale nie mogą być zniszczone.  W książce można pozostawić kartkę z opisem motywu jej podarowania. Zebrany księgozbiór zostanie wysłany do  organizatora i przekazany innym dzieciom. Książki składamy do opiekuna RADY WOLONTARIATU – p. A. Woźniak.
 • 20XII MIEDZYNARODOWY DZIEŃ SOLIDARNOŚCI- apel ( odpowiedzialny opiekun obszru patriotycznego).
 • SZKOLNY KONKURS STROIKÓW I KARTEK BOŻONARODZENIOWYCH- prace składamy do 21 grudnia ( organizator: Samorząd Uczniowski).
 • 18- 22 XII – SPOTKANIA OPŁATKOWE W KLASACH ( wg harmonogramu
 • 22XII 2017 r. -Wigilia szkolna

 

 
Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja