SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ SZKOLNĄ " Jak uchronić się przed grypą?"
26/02/2020
Podczas prelekcji z pielęgniarką szkolną zwrócono uczniom uwagę na zachowanie podstawowych zasad higieny oddychania( szczególnie w czasie kaszlu i kataru). Omówiono ważne zagadnienia dotyczące wirusa grypy i w jaki sposób wirus dostaje się do naszego organizmu. Zachęcano do częstego mycia rąk i korzystania z tablic informacyjnych, które zostały umieszczone w łazienkach szkolnych. Tego dnia dzieci otrzymały broszurki informacyjne dla rodziców oraz instrukcje zachowania sie podczas grypy. Pan Dyrektor zwrócił szczególną uwagę na zwiększoną ostrożność w związku z panującym na świecie koronawirusem. Zachęcał do unikania zatłoczonych miejsc w okresie dużej zachorowalności oraz do zapoznania się uczniów oraz rodziców z informacjami na ten temat, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 
Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja