Akcja " ROZTAŃCZONE PRZERWY"
25/02/2020
Jak co roku w okresie zimowym w naszej szkole ma miejsce akcja „ ROZTAŃCZONA PRZERWA”. W tym czasie członkinie SK PCK organizują podczas przerw śródlekcyjnych ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Do prowadzenia ćwiczeń włączają również uczniów klas IV- VIII. Dynamiczna muzyka oraz ciekawe układy gimnastyczne zachęcają wszystkich, a nawet tych najmłodszych do aktywnego udziału. Tego rodzaju aktywność wzbudzała wśród uczniów ogromną radość i pogodny nastrój.
 
Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja