Zajęcia dodatkowe

 

  • zajęcia Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  • zajęcia terapeutyczne

  • zajęcia logopedyczne

  • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

  • zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci( koło taneczne)

  • zajęcia w sali komputerowej

 

Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja